Festivalstiftelsen Drammen

Drammen Elvefestival arrangeres av Festivalstiftelsen Drammen. Stiftelsens formål er å arrangere en årlig festival i Drammen sentrum.

Festivalstiftelsen Drammen ble etablert i 1993.
Stiftelsens grunnkapital er kr. 400.001 som er innbetalt av stifterne etter følgende fordeling:
Kr.350.000,- fra Byen Vår Drammen AS
Kr. 50.000,- fra Drammen Røde Kors
Kr. 1,- (en) fra Drammen kommune

Stiftelsen ledes av et styre bestående av fem personer, som utnevnes av styret i Byen Vår Drammen AS for to år av gangen.

Drammen Elvefestival er sammen med FIS World Cup Sprint byens to store folkefester.

Programmet for festivalen inneholder store konserter med internasjonale, nordiske og norske artister og egen ungdomskonsert. Folkelivsaktiviteter som Drammen Grand Prix (båtrace), Freestyle vannhopp, Elveløpet, skoleløpet, Dragebåtfestival, og mange andre arrangement. Over 100 arrangementer over 4 dager Se kart over festivalområdet.

I tillegg mange kulturelle arrangementer og forestillinger på Bragernes torg (torgscenen).

Styret i Festivalstiftelsen Drammen fastsetter arenaer for festivalen som vil være

1. Bragernes torg med nærliggende gater, 2.Gamle Kirkeplass med Drammens Teater, 3. Drammen Park med Ypsilon gangbro, 4. Union Brygge - Papirbredden, 5. Drammenselva med elvebredden og store deler av elveparken og 6. Strømsø Torg Konsertarena